با خیال راحت

هم اکنون ثبت نام کنید

آینده کودکان شما را نه ارث پدر می سازد و نه اصالت خانوادگی بلکه آنچه می تواند کودک شما را تبدیل به بزرگترین دانشمند کند و یا تبدیل به بزرگترین بزهکار تاریخ کند فقط آموزش است و دیگر هیچ.

ثبت نام

کادر آموزش مجرب و کارآزموده

مقطع خود را انتخاب کنید

برای ما پیام بفرستید

در فرم مقابل مقطع تحصیلی فرندتان را انتخاب کنید و توضیحات و دغدغه های خود را برا فرزندتان را با ما درمیان بگذارید در اولین فرصت موجود کارشناسان ما با شما تماس می گیرند.

همراه داشتن مدارک سجلدی و تحصیلی برای ثبت نام الزامی است.

لطفا قبل از ثبت نام حضورا تشریف فرمایی نمایید تا با محیط آموزشی و تحصیلی و کادر مدرسه ندای آسمان آشنا شوید.