سخنی کوتاه درباره ما

درباره ما

سالها سابقه درخشان آموزشی و استفاده از مربیان و معلمین متخصص و کارآزموده در زمینه تعلیم و تربیت مدرسه ندای آسمان را به عنوان بهترین در منطقه و برنده جوایز متعدد آموزش نموده است.

30 اردو آموزشی

برگزاری اردو های آموزشی

12.000

دانش آموز

112 معلم و مربی

مربیان کارآزموده

12 سال

سابقه درخشان آموزشی

آموزش تعالیم دینی

مهد قرآن ندای آسمان

آموزش تعالیم دینی ، زندگی نامه پیامبران و امامان، تاریخ اسلا، حفظ و قرائت قران با استفاده از روش های نوین آموزشی

روشهای نوین آموزشی

دبستان ندای آسمان

ارئه روش های نوین آموزشی و سواد آموزی، همکاری اجتماعی و تعلیم فرهنگی با استفاده از اصول روانشناسی کودک و مفاهیم مذهبی

روانشناسی کودک

پیش دبستانی ندای آسمان

کاربرد اصول و روشهای بنیادی تعلیم و تربیت کودک با استفاده از آموزه های روانشناسی رشد و تربیتی