دوستانِ یار مهربان را گاهی آنقدر غرق در مطالعه کتاب می‌بینی که به معنای واقعی این حدیث امیرالمومنین(ع) پی می‌بری وقتی فرمودند: «کتاب‌ها باغ و بستان‌های اهل دانش هستند». کتاب و کتاب‌خوانی یکی از مهم‌ترین اجزای فرهنگی هر جامعه را تشکیل می‌دهد.

در راستای افزایش سطح علمی دانش آموزان ، هر دانش آموز در هفته یک کتاب را از کتاب خانه ی دبستان امانت میگیرد و پس از مطالعه ی کتاب باید خلاصه ای از کتاب را در دفتر مخصوص خود یادداشت نماید که مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت .