خلاقیت

این دوره ها شامل 4 آیتم مختلف میباشد که هر کدام به تشخیص و تقویت یکی از استعدادها و مهارتهای نوآموزان و دانش آموزان میپردازد و هر کدام از آیتم ها در دوره زمانی مشخص و تعیین شده ای اجرا میشود تا سطح علاقه نوآموز در هر آیتم سنجیده شده و ثبت گردد . این آیتم ها به صورت کاملا هدفمند و حساب شده و متناسب با توانایی های هر گروه سنی ( بهترین گروه سنی برای این آیتم ها از 5 تا 10 سال میباشد ) طراحی شده و دانش آموزان و نوآموزان در یک محیط شاد و پویا زیر نظر مربیان مجرب ما به پیاده سازی خلاقیت های فردی و گروهی خود میپردازند . لوازمی که در این کلاسها مورد استفاده قرار میگیرند ، بسیار ساده و جذاب میباشد و بچه ها ارتباط بسیار خوبی با آنها برقرار میکنند . در پایان این دوره سطح هوشی و استعداد هر دانش آموز به صورت عملی سنجیده شده و در اختیار والدین قرار میگیرد تا بر اساس آن برای آینده آموزشی  دانش آموزخود تصمیم گیری صحیحتری داشته باشند و از صرف زمان و هزینه اضافی برای مواردی که کودک در آن استعداد و علاقه ای ندارد بپرهیزند و در عوض تمام توجه و اهمیت خود را در زمینه ای ابراز دارند که دانش آموز آینده بهتری در آن خواهد داشت