افتخارات دبستان غیر دولتی ندای آسمان سال 95_94

1-کسب رتبه اول مسابقات حفظ قرآن کریم درمنطقه اسلامشهر

2- کسب رتبه اول مسابقات قرائت قرآن کریم درمنطقه اسلامشهر

3- کسب رتبه اول مسابقات سرود درمنطقه اسلامشهر

4- کسب 4 دیپلم افتخاردرآزمون بین المللی ریاضیات کانگورو درمنطقه اسلامشهر